EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (2023)

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (1)&nbsp EKG, kalbin elektriksel aktivitesinin bir kaydıdır.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (2)&nbsp Normalde, hücre içi potansiyel negatiftir ve hücre dışı potansiyel pozitiftir. Elektriksel stimülasyon ile hücre içi potansiyel pozitif hale gelir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (3)&nbsp Kaydedilen elektriksel aktivite, kalp kası hücreleri (miyokardiyal hücreler) ve Purkinje hücreleri tarafından üretilir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (4)&nbsp Kayıtlı elektriksel aktivite, hücrelerin toplam kütlesi ile doğrudan ilişkilidir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (5)&nbsp Purkinje hücreleri, kalbin toplam kütlesinin yalnızca çok küçük bir kısmını temsil ettiğinden, EKG öncelikle kalp odasının kendisindeki kalp kası hücrelerinin (miyokardiyal hücreler) elektriksel aktivitesini temsil eder.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (6)&nbsp Sağlıklı bir yetişkinde sol ventrikülün kütlesi sağ ventrikülün kütlesinden daha fazladır. Bu nedenle QRS kompleksini ve T dalgasını temsil eder.

BAĞLANTILARventriküler depolarizasyon veya repolarizasyon.

EKG kaydı için neden birden fazla elektrot kullanıyoruz?

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (7)&nbsp Kalbin elektriksel aktivitesi üç boyutlu bir olaydır.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (8)&nbsp Her biri farklı şekilde konumlandırılmış birkaç elektrot kalbe farklı açılardan bakar. Elektriksel aktivite belirli bir kurşuna dik olduğunda, o uçta izoelektrik olarak (gözlemlenemez) kaydedilir. Başka bir yere yerleştirilen bir elektrot bu elektriksel aktiviteyi kaydedebilir ve böylece gözlemlenebilir hale getirebilir.

Ekstremite elektrodu renk kodlaması

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (9)&nbsp Renk kodu, elektrotların hızlı ve doğru bir şekilde seçilmesi için kullanılır.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (10)&nbsp Avrupa ve ABD'de diğer renkler tercih edilmektedir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (11)Avrupa'da: sağ kol için kırmızı, sol kol için sarı, sağ ayak için siyah, sol ayak için yeşil.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (12)ABD'de: Sağ kol için beyaz, sol kol için Siyah, sağ ayak için Yeşil, sol ayak için Kırmızı.

Bazı EKG cihazları göğüs elektrotlarını "" harfiyle etiketler.v",

bazıları göğüs elektrotlarını "" harfiyle belirtir.

C".

Göğüs elektrotları şu şekilde yerleştirilir:

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (13)&nbsp V1: Sağ sternal kenarda 4. interkostal boşluk.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (14)&nbsp V2: 4. interkostal boşluk, sol sternal kenarda.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (15)&nbsp V3: V2 ve V4 müşteri adayları arasında.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (16)&nbsp V4: Midklaviküler hatta 5. interkostal boşlukta.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (17)&nbsp V5: Ön koltuk altı hattında 5. interkostal boşlukta.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (18)&nbsp V6: Orta aksiller hatta 5. interkostal aralıkta.

Yaygın Göğüs Elektrodu Hataları

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (19)&nbsp Yer, ikinci interkostal boşlukta V1 ve V2'ye yol açar.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (20)V3 derivasyonunun sternumun sağ kenarına yerleştirilmesi: R dalgası amplitüdünün V1 derivasyonundan V2 derivasyonuna doğru arttığını, ardından V3 derivasyonunda azaldığını ve V4 derivasyonunda yeniden arttığını gözlemleyerek bu konum hatasını belirleyebilirsiniz.

Hastanede yatış sırasında bir hastanın seri EKG kaydı için uygun elektrot yerleşimi esastır.Yanlış elektrot yerleşimi, yeni gelişen ST segmentinin anormal görünmesine neden olabilir.DepresyonÖYükseklik.

Elektriksel aktiviteyi kaydetme prensibi aşağıdaki gibidir:

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (21)&nbsp Elektrik etkinliği yazılırelektroda yaklaşırken pozitif, elektrottan uzaklaşırken negatif,elektrota dik olarak hareket ettirildiğinde izoelektrik.

EKG tarama hızı

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (22)&nbsp Varsayılan EKG tarama hızı 25 mm/saniyedir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (23)&nbsp Tarama hızı 25 mm/saniye ise,

kağıt üzerinde küçük bir kare 40 milisaniyeye (0,04 sn) karşılık gelir,büyük bir kare 200 milisaniyeye (0,2 saniye) eşittir,beş büyük kare 1 saniyeye eşittir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (24)&nbsp Ritim izleme uzun bir kayıt aralığı gerektirdiğinde, 5 veya 10 mm/saniyelik bir tarama hızı tercih edilir. Bu sayede, nadir görülen aritmilerin gözlemlenmesine izin vererek, uzun süreli ritim kaydı mümkündür.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (25)&nbsp Taşikardi varsa ayrıntıları görmek için 50 mm/saniye tarama hızı tercih edilir. Bu özellikle bebekler ve küçük çocuklar için yararlıdır.

Referanslar

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (26)&nbspAm J Emerg Med 2018;36(5):865-870.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (27)&nbspSonuçlar Sirk Kardiyovasküler Hangi 2017 Şubat;10(2).

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (28)&nbspJ Electrocardiol 2014 Ene-Fev;47(1):1-6.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (29)
Şekil 1. Standart bir EKG'nin tarama hızı 25 mm/saniyedir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (30)
Şekil 2a. Göğüs elektrotlarının doğru yerleşimi yukarıda gösterilmiştir.
İnterkostal boşluklar palpe edilir.
V1 elektrotu sternumun sağ tarafında dördüncü interkostal boşluğa yerleştirilir.
Mavi dikey çizgi gösterir
midklaviküler çizgi.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (31)
Şekil 2b. Yukarıda bir örnek
yanlış yerleştirmegöğüs elektrotları.
V1 ve V2 elektrotları ikinci interkostal boşluğa yerleştirilmemelidir.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (32)
Şekil 2c. Yukarıda başka bir örnek
yanlış yerleştirmegöğüs elektrotları.

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (33)
Şekil 2d. Yukarıda başka bir örnek
yanlış yerleştirmegöğüs elektrotları.
V1'den V4'e elektrotlar zikzak şeklinde düzenlenmiştir.
V1'deki R dalgasının genliği V2'den büyükse, bu tür yer değiştirmeden şüphelenebilirsiniz.
ve V3'te V4'ten daha küçüktür.

Aşağıda örnekleri vardırarızalıPrekordiyal elektrot yerleşimi.
Tekrar
NumaraGöğüs elektrotlarını aşağıdaki gibi bağlayın:

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (34)&nbspEKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (35)
EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (36)&nbspEKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (37)
EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (38)&nbspEKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (39)

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (40)
elektrokardiyogram 1. Yukarıdaki elektrokardiyogram, akut anterior miyokardın altıncı saatinde hastaneye kaldırılan bir erkeğe aittir.
Kalp krizi. İlk EKG'yi kaydederken, C1 ve C2 elektrotları 2. interkostal boşlukta yanlış yerleştirilmişti.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (41)
EKG 1 b. C1 ve C2 derivasyonları 4. interkostal boşluğa (doğru yerleşim) yerleştirildikten sonra tekrar EKG kaydı alındı.
C1 ve C2 elektrotları artık ventriküllere daha yakın olduğundan, S dalgası ve ST segment amplitüdü artar.
Bu durum açıkça göstermektedir ki, akut koroner sendrom tedavisi için hastaneye yatırılan hastalarda,
Yeni geliştirilen ST segmenti sapmalarının saptanması, büyük ölçüde doğru lead yerleşimine bağlıdır.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (42)
elektrokardiyogram 2a. Yukarıdaki elektrokardiyogram 43 yaşındaki asemptomatik bir kadına aittir. Beyitler ve ventriküler üçlüler vardır.
Ancak bu sadece 10 saniyelik bir kayıt. Bize ventriküler atımların sıklığı hakkında hiçbir fikir vermiyor.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (43)
elektrokardiyogram 2b. Yukarıdaki 6 kanallı ritim izi, 10 mm/mV'lik bir kalibrasyonla, ancak 5 mm/saniyelik bir tarama hızıyla kaydedilmiştir.
Yukarıdaki kayıt, EKG 2a'daki kayıttan 6 kat daha uzun olan yaklaşık 1 dakikalık bir ritim göstermektedir.
Bu şekilde, standart EKG kağıdına daha uzun bir kayıt sığdırılabilir, böylece ne sıklıkta olduğunu görebiliriz.
ventriküler çiftler ve üçüzler vardır.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (44)
EKG 3. Yukarıda gösterilen, normal hız ve kalibrasyonda (10 mm/mV, 25 mm/sn) kaydedilen tek derivasyonlu bir ritim izidir.
Bazı EKG cihazı üreticileri bu tür baskı sunar.
Ekstrasistol sıklığı hakkında fikir edinmek için bu formatı seçebilirsiniz.
Bu, görüntü kalitesinden ödün vermeden tek bir sayfada 60 saniyelik vuruş izlemenizi sağlar.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (45)
elektrokardiyogram 4a. Yukarıdaki elektrokardiyogram 42 yaşındaki sağlıklı bir kadına aittir.
Doktor V2'de ST segment yükselmesini doğruladıktan sonra onu kardiyoloji polikliniğine sevk etti.
Hipotezimiz, V1 ve V2'nin 4. interkostal aralığın üzerinde yer aldığıdır.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (46)
elektrokardiyogram 4b. Yukarıdaki EKG aynı kadına aittir.
Bu sefer V1 ve V2 derivasyonları 4. interkostal boşluğa yerleştirildi.
ST segment yükselmesi artık görülmez.
Ek olarak V2 derivasyonundaki QRS amplitüdü EKG 4a'ya göre artmıştır.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (47)
elektrokardiyogram 5a. Yukarıdaki EKG, 33 yaşındaki endişeli bir erkeğe aittir.
Ekokardiyogramı normal (yapısal kalp hastalığı yok).
V1 ve V2 derivasyonları, bu elektrotların kötü yerleştirilmesi nedeniyle negatif T dalgaları gösteriyor.
Önceki EKG kaydı sırasında V1 ve V2 derivasyonları klavikulanın altına yerleştirildi.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (48)
elektrokardiyogram 5b. Yukarıdaki EKG aynı erkeğe aittir. Başka bir poliklinikte 5. EKG'den 1 saat önce kaydedildi.
Bu kez, V1 ve V2 derivasyonları, klavikulaların altına değil, dördüncü interkostal boşluğa doğru bir şekilde yerleştirildi.
V1 ve V2 derivasyonları artık negatif T dalgaları göstermiyor.
Bu örnek, yakın hasta EKG izlemesi sırasında doğru elektrot yerleşiminin önemini göstermektedir.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (49)
elektrokardiyogram 6a. Yukarıdaki elektrokardiyogram, koroner arter hastalığı olan 59 yaşındaki bir kadına aittir. benimle hastaneye geldi
Göğüs ağrısı şikayeti ile koroner anjiyografi ve ardından koroner arter baypas greftleme yapıldı.
A
VPC,genelleştirilmiş ST depresyonuminegatif T dalgalarıbu preoperatif EKG'de görüldü.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (50)
elektrokardiyogram 6b. Yukarıdaki EKG aynı kadına aittir.
Başarılı CABG ameliyatından sonra kaydedildi (EKG 6a'dan 45 gün sonra).
V1'de pozitif T dalgası,V2 hattında negatifmiV3 ile V6 arasındaki hatlarda tekrar pozitif.
Yakın zamanda miyokardiyal iskemi mi yoksa lead'in yanlış yerleştirilmesi mi?
Yukarıdaki EKG kaydı sırasında, V2 elektrodu sternumun sol tarafındaki ikinci interkostal boşluğa yeniden yerleştirildi.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (51)
elektrokardiyogram 6c. Yukarıdaki EKG aynı kadına aittir.
EKG 6b'den hemen sonra kaydedildi, ancak bu sefer elektrotların doğru yerleşimi ile.
Yukarıdaki EKG kaydı sırasında, V2 elektrodu sternumun sol tarafında dördüncü interkostal boşluğa doğru bir şekilde yerleştirilmiştir.
Göğüs derivasyonları negatif T dalgası göstermiyor. Tüm göğüs uçları görüntülenir
pozitif T dalgaları.
Miyokardiyal iskemiden korkmayın.
Bu nedenle elektrotların doğru yerleştirilmesi doğru teşhis için önemlidir.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (52)
elektrokardiyogram 7a. Yukarıdaki elektrokardiyogram, koroner arter hastalığı olan 64 yaşındaki bir kadına aittir.
Ekokardiyogram, sol atriyumda hafif dilatasyon ile birlikte normal sol ventrikül sistolik fonksiyonu gösterdi.
Bu EKG, hasta bir sandalyede otururken kaydedilmiştir.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (53)
EKG 7b. Bir önceki EKG de aynı hastaya ait. Hasta sırtüstü pozisyondayken kaydedildi.
Gördüğünüz gibi EKG'yi sandalyede otururken kaydetmek tanıyı zorlaştırıyor.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (54)
elektrokardiyogram 8a. Yukarıdaki elektrokardiyogram, sistemik hipertansiyonu olan 69 yaşındaki obez bir kadına aittir.
Ekokardiyogramı normaldi. Bilinen bir koroner arter hastalığı yoktur.
Göğüs derivasyonları spesifik olmayan T dalgası değişiklikleri gösteriyor.
Bu elektrokardiyogram, hasta bir sandalyede otururken kaydedildi.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Yanlış yerleşimi - EKG kaydı - EKG elektrotlarının doğru yerleşimi - Elektrokardiyografi (EKG) - Elektrokardiyografi (EKG) - Ankara Kardiyoloji - Mete Alpaslan (55)
elektrokardiyogram 8b. Bir önceki EKG de aynı hastaya ait. Hasta sırtüstü pozisyondayken kaydedildi.
Şimdi elektrokardiyogram normal.
Gördüğünüz gibi EKG'yi sandalyede otururken kaydetmek tanıyı zorlaştırıyor.

Daha ayrıntılı bir EKG için buraya tıklayın

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Trent Wehner

Last Updated: 26/11/2023

Views: 5957

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Trent Wehner

Birthday: 1993-03-14

Address: 872 Kevin Squares, New Codyville, AK 01785-0416

Phone: +18698800304764

Job: Senior Farming Developer

Hobby: Paintball, Calligraphy, Hunting, Flying disc, Lapidary, Rafting, Inline skating

Introduction: My name is Trent Wehner, I am a talented, brainy, zealous, light, funny, gleaming, attractive person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.